Usługi

Doradztwo podatkowe


 • • usługi doradcze i sporządzanie opinii z zakresu prawa podatkowego,
 • • przeglądy i audyty podatkowe ksiąg rachunkowych lub wybranych zobowiązań budżetowych,
 • • wsparcie i reprezentacja Klientów przed organami podatkowymi i sądami w sprawach spornych.

Księgowość


 • • prowadzenie w pełnym zakresie ksiąg rachunkowych oraz podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • • sporządzanie sprawozdań finansowych i statystycznych.
 • • prowadzenie wszelkich wymaganych przepisami ewidencji (środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, wyposażenia, ewidencji przebiegu pojazdu),
 • • bieżące doradztwo księgowe.

Na życzenie Klienta odbieramy z jego siedziby dokumenty przeznaczone do zaksięgowania. Usługa jest bezpłatna.

Kadry i płace


 • • prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowej wraz aktami osobowymi,
 • • sporządzanie listy płac,
 • • sporządzeni i dostarczanie do ZUS oraz Urzędu Skarbowego obowiązkowych deklaracje i rozliczeń,
 • • sporządzanie dokumentów i rozliczeń przeznaczonych dla pracowników,
 • • doradztwo prawne w sprawach pracowniczych.