O Firmie

Misja

Naszą misją jest wspomaganie Klientów w prowadzeniu ich działalności gospodarczej poprzez profesjonalne doradztwo podatkowe i prawne oraz prowadzenie ksiąg rachunkowych.

O nas

„Kancelaria Podatkowo-Rachunkowa Jerzego Kopyry” specjalizuje się w doradztwie podatkowym, prowadzeniu ksiąg rachunkowych, obsłudze kadrowej oraz doradztwie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Swoją ofertę adresujemy, przede wszystkim, do średnich i dużych przedsiębiorstw, jakkolwiek obsługujemy również i mniejszych przedsiębiorców. Gwarantem wysokiej jakości naszych usług jest zespół wykwalifikowanych specjalistów, którzy swoje doświadczenie zdobywali w międzynarodowych korporacjach, kancelariach prawnych i biurach rachunkowych, obsługując przedsiębiorców różnorodnych branż. Czerpiąc z owych doświadczeń, stworzyliśmy Kancelarię, która z jednej strony zapewnia swoim Klientom standard obsługi na najwyższym międzynarodowym poziomie, z drugiej pozostaje nadal elastyczna i gotowa reagować na zmieniające się otoczenie biznesowe, w którym działają nasi Klienci.

Legitymujemy się wszelkimi wymaganymi przez przepisy uprawnieniami do prowadzenia doradztwa podatkowego oraz ksiąg rachunkowych. Jerzy Kopyra, partner, świadczący w ramach Kancelarii usługi doradztwa podatkowego i prawnego, został wpisany na listę radców prawnych, prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie, pod numerem WA - 6770. Marta Kobylińska odpowiedzialna za obsługę księgową, posiada licencję nr 27862/2008 wydaną przez Ministra Finansów, uprawniającą do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Posiadamy obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) z tytułu świadczenia usług doradztwa prawnego, w tym podatkowego, oraz usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.