Kontakt

Kancelaria
Podatkowo-Rachunkowa
Jerzego Kopyry


ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa

tel.: (22) 389 74 73
kom.: 602 445 677
e-mail: podatki@kopyra.com.pl

Znak słowno – graficzny „Kancelaria Podatkowo-Rachunkowa Jerzego Kopyry” stanowi własność Kopyra Consulting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Warszawie (00-511) przy ul. Nowogrodzkiej 31, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za numerem KRS 0000424269 (REGON: 146164524, NIP: 5342486735).

Imię i nazwisko:
Treść wiadomości:
Adres e-mail:
   


Wpisanie imienia i nazwiska oraz adresu e-mailowego jest obowiązkowe.