VAT od zakupu wierzytelności firmy

Chciałbym zwrócić Państwa uwagę na ciekawy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 19 grudnia 2012 r. (I SA/Po 768/12, LEX nr 1234803), dotyczący obowiązku zapłaty podatku VAT od zakupu wierzytelności danej firmy:

Nabycie wierzytelności danej firmy w celu jej wykorzystania do operacji prawno-gospodarczych zaliczana jest do usług pośrednictwa finansowego. Usługa ta mieści się w grupowaniu PKWiU 65.23.10 „usługi pośrednictwa finansowego, gdzie indziej niesklasyfikowane”. W konsekwencji fakt zakupu wierzytelności w celu odsprzedaży lub wyegzekwowania lub dalszej odsprzedaży, należy zakwalifikować jako usługę pośrednictwa finansowego na rzecz sprzedawcy wierzytelności własnej. Sprzedawca taki jest w opisanej sytuacji usługobiorcą on bowiem jest odbiorcą świadczenia ze strony nabywcy wierzytelności.

FacebookTwitterLinkedInGoogle+PrintShare
Opublikowano Kategoria Główna | Otagowano , | Skomentuj

Nowy Rok 2013

W Nowym Roku życzę moim Czytelnikom oraz Klientom wszystkiego najlepszego, wielu sukcesów na niwie zawodowej i prywatnej ! Oby Rok 2013 nie był gorszy od poprzedniego, a nikt chyba się nie pogniewa, jeśli będzie lepszy :)

FacebookTwitterLinkedInGoogle+PrintShare
Opublikowano Kategoria Główna | Skomentuj

Życzenia świąteczne

W nadchodzące Święta Bożego Narodzenia życzę wszystkim Czytelnikom mojego bloga dużo zdrowia, spokoju ducha oraz rodzinnej atmosfery !

FacebookTwitterLinkedInGoogle+PrintShare
Opublikowano Kategoria Główna | Skomentuj

Intepretacje indywidualne ZUS i NFZ będą publikowane w BIP

Na mocy tzw. trzeciej ustawy deregulacyjnej, od 1 stycznia 2013 r. ZUS oraz NFZ po wydaniu interpretacji indywidualnej będzie zamieszczał ją w Biuletynie Informacji Publicznej (oczywiście, po usunięciu danych wrażliwych). Odmiennie niż w przypadku interpretacji indywidualnych dotyczących przepisów podatkowych, interpretacje indywidualne wydawane przez ZUS i NFZ nie są obecnie upowszechniane.
Przypomnijmy, że o taką interpretację może wystąpić płatnik składek, który ma status przedsiębiorcy zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej. Przedmiotem zapytania do ZUS może być wszystko, co jest związane z ubezpieczeniami społecznymi (oprócz spraw emerytalno-rentowych oraz związanych z zasiłkami), a także składką na ubezpieczenie zdrowotne. Do NFZ natomiast wnioskuje się o interpretację w sprawach objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym i ustalenia prawa do świadczeń zdrowotnych

FacebookTwitterLinkedInGoogle+PrintShare
Opublikowano Kategoria Główna | Otagowano , , | Skomentuj

Zmiana stóp procentowych przez RPP

Rada Polityki Pieniężnej na posiedzeniu w dniach 4-5 grudnia 2012 r. postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP o 0,25 punktu procentowego do poziomu:

- stopa referencyjna 4,25%,
- stopa lombardowa 5,75%,
- stopa depozytowa 2,75%,
- stopa redyskonta weksli 4,50%.

Wspomniana uchwała weszła w życie z dniem 6 grudnia 2012 r.

FacebookTwitterLinkedInGoogle+PrintShare
Opublikowano Kategoria Główna | Otagowano , , , , | Skomentuj